TSI-oppimateriaali

Jämsän ammattiopiskelijat tekivät itselleen matematiikan oppikirjan

Jämsän ammattiopisto on osoittanut hienoa oma-aloitteisuutta tekemällä itse opiskelijavoimin ja opiskelijalähtöisesti matematiikan oppimateriaalin.

Toivon, että materiaali on kenen tahansa ladattavissa, ja että kenen tahansa kehitysideoita otetaan avoimesti vastaan avoimen lähdekoodin hengessä.

Kirjan tarkoitus ei siis ole opettaa matematiikkaa, vaan valmistaa ammattiin.

Luultavavasti matematiikkaa kuitenkin opetetaan. Varmaan tuossa tarkoitetaan, että matematiikka ei ole itsetarkoitus, vaan yksi työkalu muiden joukossa. Kuten sen kuuluukin ammatillisessa opetuksessa olla.

Opiskelijoiden kirjassa ei esimerkiksi derivoida tai ratkota toisen asteen yhtälöitä, niitä kun nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan tehtävässä tuskin tarvitsee.

Hyvä näin. Liian vaikeaksi ja tarpeettomaksi koettu opetus ei varmasti lisää matematiikan oppimisen iloa, vaan syrjäyttää siitä jopa loppuiäksi. Toivottavasti tuloksena on vähemmän ihmisiä, jotka luulevat olevansa huonoja matematiikassa.

Mainokset